Najpopularniejsze czasowniki angielskie pomogą Ci ogranąć więcej w języku angielskim, niż mogłoby się wydawać. Zastanów się ile unikalnych czynności wykonujesz każdego dnia – niekoniecznie będą to setki. Wiele czynności jest do tego powtarzalnych. Jeśli jesteś w stanie użyć 100 najpopularniejszych czasowników w angielskim to będzie w stanie całkiem sporo opowiedzieć o swoim życiu. Sprawdź listę poniżej i zobacz, jak dużo już możesz powiedzieć o tym, co robisz bazując tylko na tych czasownikach, które znasz bez przypominania. Dodatkowo warto, żeby listę najpopularniejszych czasowników uzupełnić o 100 rzeczowników angielskich i będziesz mieć niezłą bazę do tego, żeby się jakoś dogadać 🙂

Czasowniki angielskie – TOP 10

1. Be – być

 • He is stupid. – On jest głupi.
 • We are funny. – Jesteśmy śmieszni.

2. Have – mieć, posiadać

 • Have you got a camera? – Czy masz aparat fotograficzny?
 • That’s all I’ve got to say. – To wszystko, co mam do powiedzenia.

3. Do – wykonywać, robić

 • I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek zechcesz.
 • Why did you do that? – Dlaczego to zrobiłeś?

4. Say – mówić

 • She said that she was busy. – Ona powiedziała, że jest zajęta.
 • What did you say? – Co powiedziałeś?

5. Go – iść, pójść, pojechać

 • Where are you going? – Gdzie idziesz?
 • We went to London last spring.– Pojechaliśmy do Londynu zeszłą wiosną.

6. Can – móc, potrafić

 • I can help you if you want to. – Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.
 • I can’t play the piano. – Nie potrafię grać na pianinie.

7. Get – dostawać, otrzymywać

 • I got it from my father. – Dostałem to od mojego taty.
 • Did you get that address, Tom? – Czy dostałeś ten adres, Tom?

8. Make – robić, produkować

 • I’ll make us some coffee. – Zrobię nam kawy.
 • It makes no difference. – To nie robi różnicy.

9. Know – wiedzieć

 • I don’t know what’s going on. – Nie wiem, co się dzieje.
 • How long have you known about it? – Od jak dawna o tym wiesz?

10. Will – będzie (czasownik modalny do wyrażania przyszłości)

 • I’ll do anything you want. – Zrobię cokolwiek zechcesz.
 • Our party will be great! – Nasza impreza będzie świetna!

Poznaj kolejne 90 najpopularniejszych czasowników angielskich

What do you think about it? – Co o tym sądzisz?

I think it’s very helpful. – Uważam, że to jest bardzo pomocne.

I’ll take the dog for a walk. – Wezmę psa na spacer.

Did you take an umbrella? – Czy wziąłeś parasolkę?

I have never seen such a big watermelon. – Nigdy nie widziałem takiego dużego arbuza.

He stole her wallet, did you see that? – On ukradł jej portfel, widziałeś to?

Come here, please. – Podejdź tutaj, proszę.

Come and look at this! – Podejdź i spójrz na to!

Do you want to go home? – Czy chcesz iść do domu?

What do you want from me? – Czego chcesz ode mnie?

She is looking at the fish. – Ona patrzy na rybki.

Look at this! – Spójrz na to!

I’ve never used this program before. – Nigdy wcześniej nie używałem tego programu.

Can I use your phone? – Czy mogę użyć twojego telefonu?

I can’t find my mobile phone. Did you see it? – Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?

She found him sitting on the floor and singing. – Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.

Give me your hand. – Daj mi rękę.

She gave him the key. – Ona dała mu klucz.

I’ll tell you what happened when we get home. – Powiem ci, co się stało, kiedy dojdziemy do domu.

Why didn’t you tell me? – Dlaczego mi nie powiedziałeś?

Where do you work? – Gdzie pracujesz?

I work in a grocery. – Pracuję w sklepie spożywczym.

It may rain today. – Dzisiaj może padać.

She may have missed her flight. – Ona mogła spóźnić się na swój samolot.

You should read more books. – Powinieneś czytać więcej książek.

You should give up smoking. – Powinieneś rzucić palenie.

You should call the police. – Powinieneś zadzwonić po policję.

I’ll call you tomorrow. – Zadzwonię do ciebie jutro.

I tried to call you, but the line was busy. – Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.

What are you trying to do? – Co próbujesz zrobić?

Can I ask you a question? – Czy mogę zadać ci pytanie?

Don’t ask her – she doesn’t know. – Nie pytaj jej – ona nie wie.

I need to buy a pair of trousers. – Muszę kupić spodnie.

I need a beer. – Potrzebuję napić się piwa.

I felt the same. – Odczułem to samo.

He felt a pain in his leg. – On poczuł ból w swojej nodze.

She’s become a beautiful young woman. – Ona stała się piękną młodą kobietą.

Her life has become very difficult. – Jej życie stało się bardzo trudne.

The best thing for you to do is to leave. – Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.

She hasn’t left her house for 10 years. – Ona nie wyszła z domu od 10 lat.

He put the book on the table. – On położył książkę na stole.

I am going to put her to bed. – Położę ją do łóżka.

What do you mean? – Co masz na myśli?

I didn’t mean to hurt you. – Nie chciałem cię zranić.

May I keep it? – Mogę to zatrzymać?

You can keep the book. I have another copy. – Możesz zatrzymać tą książkę. Mam jeszcze jedną kopię.

Her parents don’t let her play with other children. – Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.

He lets her do whatever she wants. – On pozwala jej robić co tylko ona chce.

She began a feminist movement. – Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.

They began their tradition in 1920. – Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.

Could you help me? – Czy mógłbyś mi pomóc?

How can I help you? – W czym mogę pomóc?

I need to talk to you. – Muszę z tobą porozmawiać.

They were just sitting and talking about the weather. – Oni po prostu siedzieli i rozmawiali o pogodzie.

It seems unlikely that he will come. – Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie..

You seem sad, what’s happened? – Wydajesz się smutny, co się stało?

Turn the chair around. – Obróć krzesło.

Turn the ring three times, and watch what happens. – Obróć pierścionek trzy razy i patrz, co się stanie.

The festival starts in May. – Festiwal rozpoczyna się w maju.

What time does the match start? – O której godzinie rozpoczyna się mecz?

He might travel alone, he’s resourceful enough. – On mógłby podróżować sam, jest wystarczająco zaradny.

I might do it, but you have to help me. – Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.

I showed her the letter. – Pokazałem jej list.

The airlines showed their new planes. – Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.

Sorry, I can’t hear you. – Przepraszam, nie słyszę cię.

Suddenly, she heard a voice outside. – Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.

Her parents don’t let her play with other children. – Dzieci bawią się w ogrodzie.

Can I play with your dog? – Czy mogę pobawić się z twoim psem?

We’ll have to run. – Będziemy musieli biec.

We have to run, he’s going to kill us. – Musimy uciekać, on nas zabije.

Don’t move the table, please. – Nie przesuwaj proszę stołu.

I moved the flowers into the bedroom. – Przeniosłem kwiaty do sypialni.

She likes carrots. – Ona lubi marchewki.

He likes you. – Podobasz mu się.

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

He is living in a big old house. – On mieszka w dużym starym domu.

I just can’t believe it. – Po prostu nie mogę w to uwierzyć.

Do you really believe that? – Czy naprawdę w to wierzysz?

Could you hold it for a moment? – Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?

Jessica moved up to hold him. – Jessica przysunęła się, żeby go potrzymać.

I brought you some clothes. – Przyniosłem ci trochę ubrań.

Could you bring me some more wine? – Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wina?

What happened? – Co się stało?

It happened yesterday evening. – To się wydarzyło wczoraj wieczorem.

We must clean our room every day. – Codziennie musimy sprzątać nasz pokój.

Before I go out, I must do my homework. – Zanim wyjdę, muszę zrobić zadanie domowe.

Write your name on it. – Napisz na tym swoje nazwisko.

You can write at the table over there. – Możesz pisać przy tamtym stole.

Our materials are provided to us by a local manufacturer. – Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.

The school provides free books for all pupils. – Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.

I can’t just sit and do nothing. – Nie potrafię po prostu siedzieć i nic nie robić.

He was sitting at his desk. – On siedział przy swoim biurku.

The statue stands in the middle of the marketplace. – Posąg stoi na środku rynku.

He stood in the doorway. – On stał w drzwiach.

I lost my appetite when I saw how they prepare the food. – Straciłem apetyt kiedy zobaczyłem, jak oni przygotowują jedzenie.

We need to go! There’s no time to lose. – Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.

I paid sixty pounds for my MP3 player. – Zapłaciłem sześćdziesiąt funtów za mój odtwarzacz MP3.

He paid his bill and left. – On zapłacił rachunek i wyszedł.

What time would you like to meet? – O której godzinie chciałbyś się spotkać?

It’s nice to meet you. – Miło mi cię poznać.

Everyone was disappointed, myself included. – Wszyscy byli rozczarowani, wliczając mnie.

The price includes shipping cost. – Cena zawiera koszt przesyłki.

This cannot continue much longer. – To nie może trwać dłużej.

You should continue dancing – you’re really talented! – Powinieneś kontynuować tańczenie – jesteś naprawdę utalentowany!

She set the flowers on the table. – Ona postawiła kwiaty na stole.

I set the couch closer to the television. – Postawiłem kanapę bliżej telewizora.

You cannot learn everything at once. – Nie możesz się uczyć wszystkiego naraz.

You need to learn to live with them. – Musisz nauczyć się mieszkać z nimi.

You haven’t changed much. – Nie zmieniłeś się zbytnio.

It’ll all change for the better soon. – Wszystko się wkrótce zmieni na lepsze.

I followed her to see if she would lead me to you. – Śledziłem ją, żeby sprawdzić, czy doprowadzi mnie do ciebie.

She was leading just for some time. – Ona była w czołówce (prowadziła) tylko przez pewien czas.

I don’t understand – Nie rozumiem.

Oh, now I understand. – Och, teraz rozumiem.

Two men in dark coats were watching the house. – Dwóch mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało dom.

Watch your step, Mark. – Uważaj jak idziesz, Mark.

Follow me! – Podążaj za mną!

Why did you follow me here? – Dlaczego przyszedłeś tutaj za mną?

Could you stop here, please? – Mógłbyś się tutaj zatrzymać?

He stopped to admire the view. – On zatrzymał się, aby podziwiać widok.

Some candles and wine created a cosy atmosphere. – Kilka świec i wino stworzyło przytulną atmosferę.

He worked hard, but he created a masterpiece. – On ciężko pracował, ale stworzył arcydzieło.

I spoke to him last Friday. – Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.

She hasn’t spoken to Paul yet, but she will ask him about it. – Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.

I read about it in a magazine. – Czytałem o tym w czasopiśmie.

I couldn’t even read it properly. – Nawet nie umiałem tego poprawnie przeczytać.

He would never allow such a thing! – On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!

Do you think they would allow that? – Myślisz, że pozwoliliby na to?

Add some more salt. – Dodaj trochę więcej soli.

After a moment, he added, „It fits, you know.” – Po chwili on dodał: „Wiesz, to pasuje”.

How much do you spend on food? – Jak dużo wydajesz na jedzenie?

I like spending my time with you, Josh. – Lubię spędzać z tobą mój czas, Josh.

My dog has grown and it is quite big now. – Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży.

You’re growing so fast! – Rośniesz tak szybko!

Can I open the window? – Czy mogę otworzyć okno?

What time do they open tomorrow? – O której oni otwierają jutro?

You’ll have to walk into town. – Będziesz musiał pójść na piechotę do miasta.

She started walking a little faster. – Ona zaczęła iść nieco szybciej.

Everyone is sure that we will win this time. – Wszyscy są pewni, że tym razem wygramy.

She won a teddy bear in a lottery. – Ona wygrała pluszowego misia na loterii.

Can I offer you a drink? – Czy mogę ci zaproponować drinka?

A boy offered his seat to a woman. – Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.

I don’t remember her at all. – Nie pamiętam jej w ogóle.

I remember meeting him once or twice. – Pamiętam, że spotkałem go raz lub dwa razy.

I love her so much! – Kocham ją tak bardzo!

You know I love you, don’t you? – Wiesz, że cię kocham, prawda?

Did you ever consider that possibility? – Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?

I should have considered that. – Powinienem był wziąć to pod uwagę.

Everything, in his eyes, appeared so old. – Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.

I thought it appears quite clear.– Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.

Where can I buy this book? – Gdzie mogę kupić tę książkę?

We bought some apples and oranges. – Kupiliśmy trochę jabłek i pomarańczy.

I can’t wait that long. – Nie mogę czekać tak długo.

Could you wait ten more minutes? – Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut?

Breakfast is served from 7 am to 10 am. – Śniadanie podajemy od 7 do 10 rano.

Do you serve crabs? – Czy serwujecie kraby?

He died at the age of 82. – On zmarł w wieku 82 lat.

Four people died in the car accident. – Cztery osoby zginęły w wypadku samochodowym.

I sent the letter by airmail. – Wysłałem list pocztą lotniczą.

He sent flowers to his sister in New York. – On wysłał kwiaty swojej siostrze w Nowym Jorku.

They weren’t expecting anybody else to be there. – Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.

She’s expecting a baby. – Ona spodziewa się dziecka.

Someone is planning to build a house on that vacant lot. – Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.

He has been building this house for over three years. – On buduje ten dom od ponad trzech lat.

Please stay in the car. – Proszę zostać w samochodzie.

If I were you I’d stay at home tomorrow night. – Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.

The glass fell from his hand. – Szklanka wypadła mu z ręki.

Jim fell and hit his head. – Jim upadł i uderzył się w głowę.

You can use my scissors to cut the paper. – Możesz użyć moich nożyczek, żeby pociąć papier.

Do these scissors cut well? – Czy te nożyczki dobrze tną?

I’ve never been able to reach this level before. – Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.

I finally reached success. – W końcu osiągnęłam sukces.

I heard that someone tried to kill our king – is this true? – Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla – czy to prawda?

Your dog killed my shoes! – Twój pies zniszczył moje buty!

He decided to remain at home. – On zdecydował, że zostanie w domu.

The prices remained unchanged. – Ceny pozostały niezmienione.

He said he would come. – On powiedział, że przyjdzie.

Mary told me she would help me. – Mary mi powiedziała, że mi pomoże.

Could you please stop talking? – Mógłbyś przestać mówić?

Could you help me? – Mógłbyś mi pomóc?

I forgot to buy her a present! – Zapomniałem kupić jej prezent!

She has completely forgotten about her exam. – Zupełnie zapomniała o swoim egzaminie.

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 83

Brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.